najedź myszką na kółeczko obok

TURNUS


Szczecin

Realizator: Teatr Lalek „Pleciuga”

Termin: 28 lipca - 11 sierpnia 2013 r.
Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat

Tożsamość regionalna jest jedną z podstawowych tożsamości każdego człowieka, nie mniej ważną niż identyfikacja z krajem, narodem, wspólnotą religijną, czy etnograficzną. Kreowana przez naszą codzienną rzeczywistość lokalna wspólnota jest przestrzenią do tworzenia, gromadzenia i przetwarzania wielu różnych wartości, do zachowania i trwałości własnego dziedzictwa kulturowego, ale też do kształtowanie postaw tolerancji, otwarcia, nastawienie na akceptację i rozumienie różnych kultur. Dla nas, szczecinian ma to szczególne znaczenie.
Polska historia Szczecina zaczęła się po II Wojnie Światowej i ludziom, którzy zostali tu przesiedleni z różnych stron Polski, ze zrozumiałych względów przez wiele lat trudno było identyfikować się z miastem bez polskich tradycji, dialektu, folkloru, a nawet kuchni. Miastem, w którym przez wiele minionych lat mówiło się o poczuciu tymczasowości, o braku szczecińskiej tożsamości.
Pokolenia urodzone po wojnie, szczególnie te młodsze żyją już bez bagażu przeszłości. Większość z nich deklaruje lokalny patriotyzm, ale nie jest on wolny od pewnych kompleksów wynikających z krótkiej historii polskiego Szczecina, z braku wiekowych polskich tradycji, polskiej kultury, braku prawdziwego starego miasta z rynkiem i średniowieczną farą, czyli tego co charakteryzuje większość polskich miast.
Dzisiejsi kilkunastolatkowie są trzecim powojennym pokoleniem szczecinian i z pewnością obce im są dylematy rodziców i dziadków, pokoleniem silnie związanym z miastem i regionem, w sposób naturalny identyfikującym się z budowaną tu od kilku dziesięcioleci tradycją i kulturą.
Głównym celem tegorocznych warsztatów będzie zatem ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem poprzez poznawanie piękna rodzinnego regionu, jego tradycji, historii i zabytków kultury.
Drugim, niemniej ważnym celem będzie zdobywanie przez dzieci ogólnej wiedzy o teatrze, a także doskonalenie zdolności, umiejętności i postaw niezbędnych w przygotowaniu finalnego przedstawienia.
Tekstami nad którymi będziemy pracować podczas realizacji przedstawienia będą wybrane baśnie i legendy z regionu Pomorza Zachodniego. Przedstawimy je w formie teatru cieni z elementami teatru improwizowanego.

Tytuł prezentacji i termin:
„Mity-nie-mity”
10 sierpnia 2013 r., godzina 16:00, Teatr Lalek „PLECIUGA”
11 sierpnia 2013 r., godzina 11:00, Teatr Lalek „PLECIUGA”

Kontakt:
TEATR LALEK „PLECIUGA”
pl. Teatralny 1, 70-405 Szczecin
tel. 605 354 352, 91 44 55 114
e-mail: edukacja@pleciuga.pl
pleciuga.pl

Koordynator: Magdalena Bogusławska


PROWADZĄCY:

Grażyna Wojtczak – aktorka Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Grała w kilkunastu spektaklach telewizyjnych dla dzieci i dorosłych, oraz w spektaklach teatralnych prezentowanych na festiwalach krajowych i zagranicznych, gdzie otrzymała szereg nagród indywidualnych i zespołowych m.in. nagroda specjalna Ministra Kultury i Sztuki na Festiwalu Małych Form Teatralnych w Szczecinie za „Zamieszanie w magiach wielkie” (1972); Grand Prix na Festiwalu Małych Form Teatralnych w Szczecinie za „Motyla miałem sen” (1976). Bierze udział w warsztatach muzyczno-teatralnych „Operanek” w Operze na Zamku W Teatrze Lalek „Pleciuga” prowadzi warsztaty z zakresu technik lalkowych i sposobów ich animacji.

Anna Nowicka – reżyserka, absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Zrealizowane spektakle:
„Monologi plemnika” Anna Nowicka, Adam Godlewski- reżyseria, scenografia, tekst, Teatr Dramatyczny w Białymstoku, „Jasiek” Andrzej Maleszka - reżyseria, scenografia, Teatr Dramatyczny w Białymstoku, „Szpak Fryderyk” Rudolf Herfurtner - reżyseria, Teatr Maska w Rzeszowie. Prowadziła "Ferie w Arlekinie" – warsztaty zimowe w Teatrze Lalek "Arlekin" w Łodzi, gdzie zrealizowała z dziećmi spektakle: „O żeglarzach Dżamblach” E. Lear, oraz „Kuchenna niespodzianka”. Prowadziła warsztaty ze studentami na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w specjalności film animowany i efekty specjalne, oraz Międzynarodowe Warsztaty Wokalno - Teatralne ze studentami z Nowego Jorku (International Vocal Arts Workshop) Groznjan, Chorwacja. Współpracuje z łódzkim portalem kulturalnym Reymont.pl jako recenzentka. Prowadzi zajęcia w świetlicy środowiskowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

Paulina Lenart - absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwederowicza w Warszawie Wydział Lalkarski w Białymstoku w 2009 roku. Debiutowała w spektaklu "Alicja w krainie czarów" w reż. M. Ciunela. W PLECIUDZE pracuje od kwietnia 2009. Ukończyła Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Łomży w klasie fletu poprzecznego. Jest członkinią zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie (śpiew biały oraz gra na fletach prostych). Prowadziła warsztaty teatralne podczas projektu realizowanego razem z Kuratorium Oświaty w ramach Roku Odkrywania Talentów (2011 r.).  Powstały wówczas spektakl zdobył nagrodę główną na Wojewódzkich Prezentacjach Amatorskich Zespołów Teatralnych w Świdwinie. W Pleciudze prowadzi lekcje teatralne i warsztaty z dziećmi. Jest członkiem jury licznych konkursów recytatorskich. Jest Laureatką "Srebrnej Ostrogi" - pozaregulaminowej nagrody przyznawanej młodym, obiecującym artystom scen szczecińskich przez Towarzystwo Przyjaciół Szczecina.

Teresa  Babińska – absolwentka historii sztuki na UAM w Poznaniu i grafiki warsztatowej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu; zajmuje się malarstwem, grafiką, rzeźbą i ceramiką. Od 2001 r. wykładowca w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie, obecnie w szczecińskiej Akademii Sztuki. Prace prezentowała na wielu wystawach m.in. Międzynarodowa Wystawa Grafiki – FIEST w Paryżu, w Galerii „Za bramą” w Poznaniu, Galerii Uniwersyteckiej Salt Lace City w USA, wystawie poplenerowej w Dworze Mieszczańskim w Toruniu. Współtworzyła scenografię do spektaklu „Słoń” w reżyserii Dariusza Kamińskiego. Razem z córką Karoliną prowadzą w „Pleciudze” cykliczne warsztaty plastyczne dla widzów indywidualnych, a także zajęcia dla grup szkolnych i przedszkolnych.

Karolina Babińska - studentka Akademii Sztuki na wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. Od kilku lat prowadzi sobotnie warsztaty dla dzieci w Teatrze Lalek Pleciuga. Prowadziła zajęcia scenograficzne w trakcie dwóch ostatnich edycji ferii zimowych w teatrze. Zaraża dzieci pasją do konstruowania przestrzennych form kinetycznych dających możliwość animowania,  poruszających wyobraźnię, z zastosowaniem różnych, często nietypowych technik. Swoją wiedzę na temat nowych mediów przekazuje dzieciom tworząc z nimi filmy metodą animacji poklatkowej.

Bartłomiej Orłowski - absolwent Edukacji Muzycznej w Katedrze Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, realizator dźwięku i opiekun techniczny Akademickiego Centrum Kultury US, gitarzysta Doctor Fisher, Chorzy Na Odrę, ex Habits. Współpracuje z kompozytorem Piotrem Klimkiem w tworzeniu i produkcji muzyki do spektakli teatralnych, filmów, happeningów etc. Wspólnie są autorami i wykonawcami wielu opraw muzycznych w różnych stronach kraju. W wolnych chwilach lata na paralotni i robi zdjęcia ciekawym miejscom oraz ludziom. Brał udział realizowanym w ramach programu „Lato w teatrze” projekcie „Gdzie jest Pinokio?” jako muzyk i aranżer.

Joanna Orłowska - absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studium aktorskiego L’art w Krakowie, była nauczycielką rytmiki oraz zajęć umuzykalniających  w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia w Szczecinie, przygotowuje dzieci do wielu konkursów muzycznych oraz teatralnych, prowadzi zajęcia z zabaw fundamentalnych dla najmłodszych. Jest nauczycielką przedmiotu sztuka w gimnazjum. Czas wolny spędza najchętniej w otoczeniu przyrody, muzyki i ciekawych ludzi, próbując uwiecznić te sytuacje na jak najlepszych fotografiach.
Razem z mężem prowadziła zajęcia podczas dotychczasowych edycji „Lata w teatrze” tworząc z dziećmi oprawę muzyczną do spektakli.

Magdalena Gardas - absolwentka specjalizacji dziennikarskiej i ścieżki pedagogicznej w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa  US (rok 2007). Jest instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego (prowadziła drużynę o profilu artystycznym) i instruktorką rekreacji ruchowej; miłośniczka tańca – uprawia taniec: towarzyski, irlandzki, broadway’owy; członkini formacji studia KIMAMA, gdzie obecnie trenuje salsę i taniec współczesny. W Teatrze Lalek „Pleciuga” zajmuje stanowisko specjalistki ds. marketingu.

Karolina Machowicz - Fotografka, animatorka kultury, instruktorka. Prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Studiowała fotografię na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi. Współinicjatorka i organizatorka autorskiej inicjatywy "Pajdokracja", wielokulturowych, cyklicznych spotkań twórczych dla dzieci i rodziców. Współtwórczyni inicjatyw kulturalno - edukacyjnych, takich jak: Brave Kids Festival/Szczecin, Aktywna Książka/Szczecin, Dryfart (półkolonie z teatrem/Szczecin), półkolonie ludowo - artystyczne (II edycje) Wolin. Prowadząc autorskie warsztaty twórcze, współpracowała i współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami kultury, m.in: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Schloss Trebnitz/Trebnitz, Niemcy, Teatrem Lalek Pleciuga w Szczecinie, Fundacją Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. D.Bonhoeffera w Szczecinie, Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie,  Członkini Stowarzyszenia Edukacyjno - Artystycznego Oswajanie Sztuki.

Drukuj


Tajemnica Wesołego Miasteczka / Jelenia Góra
Tajemnica Wesołego Miasteczka / Jelenia Góra
Tajemnica Wesołego Miasteczka / Jelenia Góra

Łódź

PIPPI

#000000

Piotrków Trybunalski

PIPPI

#000000

Tomaszów Mazowiecki

PIPPI

#000000

Papieru ślad

Bielsko-Biała

#E50004

Zszywanie historii

Łódź 01

#328925

Grossmoellen, Grossmoellen

Mielno

#5a5099

ROBINSONADA

Toruń

#d4d700

po÷MOCNI

Wrocław

#fdc400

Warszawa

PIPPI

#000000

Papieru ślad

Bielsko-Biała

#E50004

Zszywanie historii

Łódź 01

#328925

Grossmoellen, Grossmoellen

Mielno

#5a5099

ROBINSONADA

Toruń

#d4d700

po÷MOCNI

Wrocław

#fdc400

Łochów

PIPPI

#000000

Legenda o Emeryku

Kielce

#96bf0d

Legenda o Emeryku

Kielce

#96bf0d

Sno-powiązałki

Białystok

#9c2283

Nowe życie starych baśni

Katowice

#00aec7

Efekt motyla, Ja/My – Dziś/Jutro

Kraków

#0081c6

Teatr jak malowanie

Lipianki

#004a99

Sno-powiązałki

Białystok

#9c2283

Baśnie tysiąca i jednej nocy w 13 dni

Frydrychowice

#e8c115

Efekt motyla, Ja/My – Dziś/Jutro

Kraków

#0081c6

Teatr jak malowanie

Lipianki

#004a99

….czyli o tym jak dzieci domowym sposobem wybudowały sobie las i co z tego wyrosło…

Górzno

#e7435b

Symfonia życia

Łośno

#b23f2b

Dniem i Nocą

Płock

#369699

….czyli o tym jak dzieci domowym sposobem wybudowały sobie las i co z tego wyrosło…

Górzno

#e7435b

Symfonia życia

Łośno

#b23f2b

Warszawa

PINOKIO

#ffffff

Rusza ciuchcia w świat nieznany...

Bukownica

#7a6fac

Rusza ciuchcia w świat nieznany...

Bukownica

#7a6fac

GŁĘBIA

Stepnica

#38a962

Ostrówek

PINOKIO

#ffffff

Sen nocy letniej

Dynów

#27a22d

GŁĘBIA

Stepnica

#38a962

Ostrów Mazowiecka

PINOKIO

#ffffff

Sen nocy letniej

Dynów

#27a22d

Żuromin

PINOKIO

#ffffff

Orneta

PINOKIO

#ffffff

Szczytno

PINOKIO

#ffffff

Nurt. Spektakl z różnych źródeł

Podkowa Leśna

#9e9100

Mity-nie-mity

Szczecin

#a3cce4

Droga

Tychy

#2799d1

Nurt. Spektakl z różnych źródeł

Podkowa Leśna

#9e9100

Mity-nie-mity

Szczecin

#a3cce4

Droga

Tychy

#2799d1

Ostrołęka

PINOKIO

#ffffff

I tak zrobimy cię na szaro!

Tomaszów Mazowiecki

#bd1220

I tak zrobimy cię na szaro!

Tomaszów Mazowiecki

#bd1220

ERA SUPERBOHATERA

Tyczyn

#1a6f43

Teatr jak malowanie

Lipianki

#004a99

Krotoszyn

PIPPI

#000000

STARE – NOWE – NASZE

Kocina

#e96082

Wągrowiec

PIPPI

#000000

STARE – NOWE – NASZE

Kocina

#e96082

STARE – NOWE – NASZE

Kocina

#e96082

Oborniki Wielkopolskie

PIPPI

#000000

Nowa Sól

PIPPI

#000000

BOSO

Trzęsiny

#ef9971

Wakacyjne odkrycia

Bełchatów

#0aaba4

BOSO

Trzęsiny

#ef9971

Głogów

PIPPI

#000000

Wakacyjne odkrycia

Bełchatów

#0aaba4

Bieguny

Olsztynek

#e4186b

Chocianów

PIPPI

#000000

Brzeg Dolny

PIPPI

#000000

Ja i Ty

Gdańsk

#008978

W biegu po biegun

Olsztynek

#e4186b

SENNOWÓZ

Pomiechówek

#ab929e

Z brzytwą na poziomki

Warszawa

#622181

Ja i Ty

Gdańsk

#008978

TEATR DO POTĘGI 4

Lanckorona

#e5a742

SENNOWÓZ

Pomiechówek

#ab929e

Z brzytwą na poziomki

Warszawa

#622181

Poddębice

PIPPI

#000000

TEATR DO POTĘGI 4

Lanckorona

#e5a742

W biegu po biegun

Olsztynek

#e4186b

Pippi Pończoszanka

PIPPI

#000000

Gdzie jest Pinokio?

PINOKIO

#ffffff

Gdzie jest Pinokio?

PINOKIO

#ffffff

BLOG

15.07.2013
Dniem i Nocą
05.07.2013
Lato w Baju